List rezygnacyjny – jak go napisać?

Napisanie listu rezygnacyjnego nie jest proste. Rzadko kojarzy się z czymś przyjemnym, ponieważ dla wielu pracowników odchodzenie z pracy to stresujący czas.

Stwórz swoje CV w 15 minut

Nasza bezpłatna kolekcja profesjonalnie zaprojektowanych szablonów CV, pomoże Ci wyróżnić się z tłumu i zbliżyć się o krok do wymarzonej pracy.

Stwórz swoje CV
Tabela treści
Spis treści

Stwórz swoje CV w 15 minut

Nasza bezpłatna kolekcja profesjonalnie zaprojektowanych szablonów CV, pomoże Ci wyróżnić się z tłumu i zbliżyć się o krok do wymarzonej pracy.

Stwórz moje CV

Po pierwsze, musisz spotkać się z szefem i poinformować go o swojej decyzji, a następnie podzielić się tą wiadomością z innymi współpracownikami, a po drugie, musisz napisać odpowiedni dokument, który pozwoli ci na rozwiązanie umowy.

Choć nie możemy być z tobą w momencie, gdy koledzy z pracy będą wypytywać o powód twojej decyzji, pomożemy ci napisać odpowiedni list rezygnacyjny, dzięki któremu łatwiej będzie ci przebrnąć przez ten proces.

Wypowiedzenie umowy i jej typy


list rezygnacyjny

W polskim prawie nie ma umowy o pracę, której nie można rozwiązać. Istnieją trzy rodzaje rozwiązania umowy:

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Czym dokładnie jest wypowiedzenie umowy o pracę? To sytuacja, w której pracownik lub pracodawca wręcza drugiej stronie pismo, poświadczające o rozwiązaniu umowy. W tym artykule omawiamy dokładnie wszystkie typy wypowiedzenia i podajemy przykłady.

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

W swojej umowie o pracy możesz znaleźć informację, która określa okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oznacza, że ilość dni dni czy tygodni, podczas których musisz zostać w pracy po złożeniu listu rezygnacyjnego będzie przez ciebie zachowana.

W przypadku umów zawartych na okres próbny, wypowiedzenie wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli czas próbny nie był dłuższy niż 2 tygodnie;
 • Tydzień, jeżeli trwał on ponad 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli umowa była zawarta na 3 miesiące.
⚠️Pamiętaj, że okres wypowiedzenia nie we wszystkich przypadkach jest liczony od momentu złożenia listu rezygnacyjnego. Jeżeli okres wypowiedzenia trwa dwa tygodnie, to będzie on liczony dopiero od pierwszej niedzieli następującej po złożeniu rezygnacji. W przypadku okresu wypowiedzenia miesięcznego, czas jest liczony od początku następnego miesiąca.

Co zrobić w przypadku umowy na czas nieokreślony?

W przypadku umowy na czas nieokreślony:

 • Przy zatrudnieniu krótszym niż pół roku, okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie;
 • Przy okresie zatrudnienia dłuższym niż pół roku, okres wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc;
 • Gdy pracownik zatrudniony jest powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia umowy?

List rezygnacyjny to oświadczenie jednostronne. Oznacza to, że nie potrzeba akceptacji drugiej strony. Warto jednak otrzymać potwierdzenie otrzymania listu rezygnacyjnego. Możesz np. poprosić pracodawcę o złożenie podpisu na wypowiedzeniu. Jeżeli wysyłasz list pocztą lub mailem, poproś o potwierdzenie otrzymania wiadomości. Wystarczy, że pracodawca odpisze na maila słowami “potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia umowy”.

Po przyjęciu wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić cię z obowiązku świadczenia pracy, ale w takiej sytuacji musi on zapłacić twoje wynagrodzenie, które zostanie naliczone jak wynagrodzenie za urlop.


list rezygnacyjny

Jakie informacje powinien zawierać list rezygnacyjny z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

W swoim liście nie zapomnij dodać:

 • W prawym rogu, na górze dokumentu – miejscowości oraz daty napisania listu;
 • W lewym górnym rogu – swoich danych, w tym imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych;
 • Po stronie przeciwnej do swoich danych – informacji na temat danych pracodawcy;
 • Nagłówka zawierającego tytuł dokumentu, na przykład “Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia”;
 • W treści dokumentu zawrzyj oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Podaj też datę zawarcia umowy o pracę, jej numer (jeżeli istnieje), a także informację o tym, między kim została zawarta umowa i jaki został w niej podany okres wypowiedzenia.
 • Zostaw miejsce na podpis osoby, która przyjmie wypowiedzenie.
📌Nie musisz, choć możesz, podać przyczynę twojej rezygnacji.

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – wzór

Poznań, 12.10.2021

Jan Kowalski
Bankier
jak.kowalski@gmail.com
754 754 754

Janina Nowak

Szefowa działu HR
Firma ABC

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy zawartej w dniu 19.09.2020 roku w Poznaniu, między Janem Kowalskim a Firmą ABC z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie.

Z poważaniem,

Jan Kowalski
Potwierdzam przyjęcie dokumentu
(podpis pracodawcy)


Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Pracownik powinien jednak podać powody rezygnacji z pracy. Aby taki sposób wypowiedzenia umowy był możliwy, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Poza tym, strona składająca takie wypowiedzenie, musi spełniać konkretne warunki, które są określone w Kodeksie pracy.

Podstawami do przerwania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia są na przykład:

 • Orzeczenie lekarskie, poświadczające, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika;
 • Ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pamiętaj, że także twój pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może to zrobić, gdy:

 • Pracownik nie wykonuje swoich obowiązków;
 • Podczas trwania zatrudnienia pracownik popełnił przestępstwo;
 • Pracownik z własnej winy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania danej pracy.

Co powinno się znaleźć w liście rezygnacyjnym bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, także i tu musisz umieścić datę i miejscowość oraz dane swoje i pracodawcy. Zmienia się jednak nagłówek, który powinien brzmieć na przykład:

“Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym”.

W treści dokumentu zawrzyj informacje o wypowiedzeniu, dacie zawarcia umowy oraz stronach między którymi została zawarta. Dodaj konkretną przyczynę wypowiedzenia odnosząc ją do art. 55 Kodeksu pracy. Podpisz się i pozostaw miejsce na podpis osoby przyjmującej wypowiedzenie.Szablon listu rezygnacyjnego bez zachowania okresu wypowiedzenia

Poznań, 12.10.2021

Karol Królikowski
Grafik
karol.królikowski@gmail.com
111 754 754

Klaudia Potoczka

Szefowa działu HR
Firma ABC

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy zawartej w dniu 19.09.2020 roku w Poznaniu, między Karolem Królikowskim a Firmą ABC w trybie natychmiastowym.

Powodem wypowiedzenia umowy jest złamanie przez pracodawcę art. 55 Kodeksu pracy, według którego pracodawca ma obowiązek wypłacać pensję za pracę na czas.

Z poważaniem,

Karol Królikowski
Potwierdzam przyjęcie wypowiedzenia
(podpis pracodawcy)


Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ten rodzaj wypowiedzenia może być sporządzony z inicjatywy obu stron, a co więcej – obie strony się na to zgadzają w porozumieniu, czyli określają konkretne warunki rozwiązania umowy, w tym datę zakończenia pracy.

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

W tym typie porozumienia powinieneś umieścić miejscowość, datę oraz swoje dane, a także dane pracodawcy. Nagłówek powinien brzmieć “Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”. W treści dokumentu podaj informacje o rozwiązaniu umowy. Wspomnij o dacie zawarcia umowy oraz wypisz strony, między którymi została ona zawarta. Podaj też konkretną datę rozwiązania umowy.

Na dole dokumentu po prawej stronie powinien znaleźć się podpis pracownika, a po lewej – pracodawcy.

W tym dokumencie nie musisz podawać powodu wypowiedzenia umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron

Wrocław, 30.09.2022

Anna Konieczna
Lektor języka angielskiego
anna.konieczna@gmail.com
111 754 111

Laura Lis

Rekruter firmy ABC
Firma ABC

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Składam wypowiedzenie umowy zawartej w dniu 10.08.2022 roku w Poznaniu, między Anną Konieczną a Firmą ABC na mocy porozumienia stron. Umowa zostanie rozwiązana z dniem 15.10.2022.

Z poważaniem,

Anna Konieczna

Potwierdzam przyjęcie wypowiedzenia

(podpis pracodawcy)


list rezygnacyjny

Podsumowanie artykułu

Teraz, kiedy wiesz już, jakie masz prawo w związku z rozwiązywaniem umowy, mamy nadzieję, że napisanie wypowiedzenia nie sprawi ci dużego kłopotu. Skorzystaj z naszych porad, a z pewnością cały proces nie będzie dla ciebie aż taki straszny, jak ci się początkowo wydawało.

Jeżeli rezygnujesz z pracy nie mając na oku kolejnej oferty, koniecznie sięgnij po nasze szablony życiorysów zawodowych i stwórz idealne podanie o pracę, dzięki któremu zdobędziesz swoja kolejną posadę.

Najczęściej zadawane pytania

Jak poinformować o rezygnacji z pracy?

Przede wszystkim, zachowaj kulturę osobistą. Nawet jeżeli żegnasz się z pracodawcą w stresującej sytuacji, bądź profesjonalny. To twój szef powinien dowiedzieć się o twojej decyzji jako pierwszy. Poinformuj go więc o rezygnacji. Pamiętaj, że nie musisz podawać informacji, dlaczego składasz wypowiedzenie, chyba że rozwiązujesz umowę w trybie natychmiastowym. W innych przypadkach to tylko od ciebie zależy, czy chcesz podzielić się powodem swojej decyzji.

Kto powinien podpisać moje wypowiedzenie?

Złożone przez ciebie wypowiedzenie powinno zostać podpisane przez twojego szefa albo pełnomocnika, na przykład szefa działu HR.

Napisz poprawny list rezygnacyjny z pracy, korzystając z naszego poradnika.

Stwórz swoje CV za pomocą najlepszych szablonów

Doświadczony specjalista HR. Przeszła ścieżkę kariery od młodszego specjalisty do kierownika działu HR w firmie IT.

Autorka artykułów na stronie CV Wzor.

Stwórz swoje CV w 15 minut

Nasza bezpłatna kolekcja profesjonalnie zaprojektowanych szablonów CV, pomoże Ci wyróżnić się z tłumu i zbliżyć się o krok do wymarzonej pracy.

Stwórz swoje CV