Przykłady życiorysu opiekuna społecznego

Opiekun społeczny ma bardzo wyjątkową pracę. Bardziej niż przychodzenie do biura i spędzanie czasu nad dokumentami czy przed komputerem liczy się ich główne zadanie: pomaganie ludziom.

Średnia ocena dla tego szablonu

Jeżeli właśnie przygotowujesz swój życiorys opiekuna społecznego, upewnij się, że wspomniałeś o czymś więcej niż tylko zadaniach administracyjnych i twardych umiejętnościach. Podkreśl swoje miękkie umiejętności, umiejętność współodczuwania oraz zdolność dotarcia do ludzi, którzy cię potrzebują.

Większość opiekunów społecznych i ich kierowników jest też często pracownikami socjalnymi, ale wielu z nich pochodzi z innych branż. Niektórzy są pielęgniarkami, nauczycielami, czy nawet prawnikami.

Chociaż jak zwykle edukacja, szkolenia i doświadczenie są istotne, możesz zacząć karierę jako opiekun społeczny, nawet jeżeli pochodzisz z całkowicie innej branży. Po prostu musisz być zdeterminowany, aby pomóc ludziom, którzy najbardziej potrzebują twojego wsparcia. Pamiętaj jednak, że niektóre stanowiska wymagają odpowiedniego dyplomu lub certyfikatu.

Niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w zarządzaniu przypadkiem (case management), czy też nie, masz szanse stać się efektywnym opiekunem społecznym. Życiorys początkującego opiekuna społecznego może być tak samo imponujący, jak taki, który wypełniony jest doświadczeniem zawodowym, o ile potrafisz podkreślić to, co liczy się najbardziej: twoją chęć pomocy innym.

Co zawrzeć w życiorysie opiekuna społecznego?

Praca opiekuna społecznego oscyluje zazwyczaj wokół pomocy osobom lub rodzinom, które doświadczają różnego rodzaju problemów. Od śmiertelnych chorób, przez problemy rodzinne, po kłopoty finansowe – najprawdopodobniej będziesz musiał stawić czoła wielu trudnym sytuacjom.

Co musisz zawrzeć w swoim życiorysie? Musisz podkreślić swoją umiejętność do rozwiązywania problemów i osiągania celów. W końcu takie jest zadanie kogoś, kto pracuje w opiece społecznej. Dobry przykład życiorysu opiekuna społecznego powinien także zawierać sekcje z twoim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami związanymi z pracą społeczną lub zarządzaniem przypadkiem.

Wielu kandydatów na stanowisko opiekuna społecznego ma zazwyczaj dyplom szkoły średniej lub policealne wykształcenie. Doskonale, jeżeli masz kwalifikacje, które mogą potwierdzić twoją ekspertyzę. Upewnij się tylko, że twój życiorys opiekuna społecznego jest dobrze napisany i wypełniony detalami niezbędnymi do zaimponowania menedżerom ds. zatrudnienia.

Podsumowanie życiorysu opiekuna społecznego

Mówiąc szczerze, praca jako opiekun społeczny wymaga wielu kwalifikacji. Mimo to istnieje wiele chętnych osób, które szukają szansy w tej branży. W związku z tym twój życiorys musi być tak imponujący, jak to tylko możliwe. Najlepszym sposobem, by zacząć, jest umieszczenie swojego profesjonalnego podsumowania na górze życiorysu, zaraz pod swoimi danymi kontaktowymi.

To po prostu podsumowanie twojego doświadczenia zawodowego i umiejętności zarządzania przypadkiem, które są zwykle umiejętnościami życiowymi. Upewnij się, że podsumowanie jest krótkie i umieszczone na górze twojego życiorysu, aby mogło być łatwo zauważone przez rekrutera.

Jeżeli jednak nie masz dużego doświadczenia zawodowego jako opiekun społeczny, nie musisz tworzyć profesjonalnego podsumowania. Zamiast tego możesz wybrać cele zawodowe.

Niektórzy mogą powiedzieć, że sekcja z celami zawodowymi jest staromodna i nie pasuje do nowoczesnego życiorysu. Jednakże istnieje wiele imponujących przykładów życiorysów dla opiekunów społecznych, które zawierają tę sekcję. Jest ona szczególnie pomocna, jeżeli nie masz dużego doświadczenia zawodowego, o którym mógłbyś wspomnieć w podsumowaniu.

Użyj tej okazji, aby pokazać, co możesz zrobić i co jesteś w stanie zaoferować. Zaprezentuj swoje cele i pozwól im dostrzec, że ta praca jest dla ciebie ważna i że jesteś właściwym kandydatem na stanowisko.

Przykłady podsumowań

Twoje profesjonalne podsumowanie powinno zawierać krótką wersję treści twojego życiorysu. Możesz w nim zawrzeć twoje umiejętności i doświadczenie. Oto przykład:

POPRAWNIE
Współodczuwający pracownik socjalny z ponad 3-letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy z klientami i ponad 5-letnim wolontariatem społecznym. Wykwalifikowany w zakresie interwencji kryzysowych i prowadzenia mediacji między członkami rodziny, nadzorowania rozwoju dziecka i monitorowania decyzji odnośnie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.  Posiada umiejętność rozwiązywania problemów nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Spraw, żeby ta sekcja była prosta i bezpośrednia. Możesz nadać jej tytuły, zależnie od rodzaju szablonu życiorysu, jaki wybierzesz. Jeżeli zdecydujesz się nadać jej tytuł, może to być po prostu “Profesjonalne podsumowanie” lub:

 • Podsumowanie życiorysu
 • Doświadczenie zawodowe
 • Podsumowanie kariery
 • Doświadczenie w pracy społecznej
 • Historia kariery

Możesz również zdecydować się na dalszą edycję w zależności od firmy i stanowiska, o które się ubiegasz.

Sekcja z doświadczeniem zawodowym w życiorysie opiekuna społecznego

Jeżeli masz już doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przypadkiem i pracy społecznej, możesz wspomnieć o tym w sekcji z doświadczeniem zawodowym.

Jednakże, jeżeli zdobyłeś umiejętności w poprzedniej pracy, które nie są powiązane z zarządzaniem przypadkiem, ale mogą ci pomóc w staniu się dobrym opiekunem społecznym, to także powinieneś je wymienić w swojej historii zawodowej.

Tak, jak to zostało wcześniej wspomniane, opiekunowie społeczni nie zawsze pełnią funkcję pracowników socjalnych. Na przykład, jeżeli pracowałeś w banku lub firmie ubezpieczeniowej przed długie lata i chciałbyś zmienić karierę na opiekuna medycznego, zdecydowanie możesz to zrobić. Twoje doświadczenie bankiera może pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów finansowych. W pewnym sensie są to umiejętności zbywalne. Czas, kiedy pomagałeś i wspierałeś swoich klientów w zakresie finansów jako agent ubezpieczeniowy, także mogą być użyteczne w pracy opiekuna społecznego.

Jeżeli przygotowujesz życiorys początkującego opiekuna społecznego i nie masz zbyt wielkiego doświadczenia do przedstawienia, możesz tu także zawrzeć wolontariaty, a także staże.

Przykłady sekcji z doświadczeniem zawodowym

Do sekcji z doświadczeniem zawodowym, włącz wszystkie istotne stanowiska, nazwę firmy oraz daty, kiedy pracowałeś. Opisz swoje zadania, obowiązki i osiągnięcia. Oto przykłady:

POPRAWNIE
Starszy opiekun społeczny

Nadzieja, Warszawa

2018 – Obecnie

 • Odpowiadałem za prowadzenie średnio 20 mediacji rodzinnych miesięcznie
 • Zorganizowałem akcje informacyjne dla uczniów szkół publicznych w Warszawie
 • Rozpatrywałem wnioski o pomoc finansową w celu określenia kwalifikowalności oraz dopilnowania czy podane informacje są poprawne
 • Pomagałem dzieciom w rodzinach zastępczych i ściśle współpracowałem z rodzicami zastępczymi
 • Przeglądałem akta sprawy, dowody medyczne i prowadziłem rejestr terminów prawnych
 • Przeprowadzałem kompleksowe kontrole i edukowałem klientów, śledziłem postępy klientów
 • Przeszkoliłem nowych członków zespołu firmy, aby spełniali standardy jakości opieki nad dziećmi
 • Byłem 8-krotny laureatem nagrody Opiekun Społeczny Miesiąca
POPRAWNIE

Opiekun społeczny

Światełko nadziei, Kraków

2014-2018

 • Byłem przydzielony do uczestniczenia w rozprawach sądowych, sprawdzania akt spraw i badań prawnych oraz innych obowiązków administracyjnych
 • Planowałem, przez telefon lub osobiście, wizyty u usługodawców i klientów, ich przedstawicieli, świadczeniodawców i innych pracowników służby zdrowia Rozpatrywałem wnioski o pomoc finansową w celu określenia, czy osoba się kwalifikuje
 • Badałem środowiska i przypadki, aby uzyskać informacje o klientach
 • Prowadziłem mediacje rodzinne i mediacje par
 • Wprowadzałem dane, prowadziłem ewidencję klientów, odbierałem telefon i rozpatrywałem roszczenia

Sprawdź nasze przykłady życiorysów, aby poznać inne sposob na to, jak przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w życiorysie.

Rada: Jeżeli nie masz żadnego doświadczenia jako opiekun społeczny, poszukaj dostępnych wolontariatów w twojej społeczności. Zmaksymalizuj zasoby społeczności i zacznij budować relacje z ludźmi. Zostań wolontariuszem, aby pomóc znaleźć rozwiązania ich problemów. Dobre serce ze szczerym pragnieniem służenia innym jest jedną z najbardziej pożądanych cech, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko pracownika społecznego.

Jak stworzyć sekcję z wykształceniem?

 Jedną z najważniejszych sekcji w twoim życiorysie opiekuna społecznego jest część z wykształceniem. W większości przypadków licencjat jest wymagany do pracy socjalnej. W związku z tym większość rekruterów sprawdza tę sekcję jako pierwszą.

W tej sekcji wspomnij o uczelni, na którą uczęszczałeś oraz lata swoich studiów.

Rada: Zależnie od pracy, o którą się ubiegasz, być może będziesz potrzebował ukończonych studiów magisterskich. Czasami wystarczy ukończenie szkoły policealnej lub studiów podyplomowych. 

Jeżeli chcesz być zatrudniony jako opiekun społeczny, ale jeszcze nie masz ani dyplomu, ani żadnych certyfikatów, nadal masz szansę. Nie wszyscy wymagają specjalnych certyfikatów. Są one zazwyczaj potrzebne jedynie do bardziej zaawansowanych stanowisk. Najlepiej, jeżeli sprawdzisz, czego oczekuje od ciebie pracodawca.

W większości przypadków kontynuowanie nauki lub szkolenia są wymagane w pracy przy zarządzaniu przypadkami. W sekcji z wykształceniem możesz też umieścić wszystkie istotne szkolenia, które ukończyłeś w przeszłości.

Przykłady sekcji z edukacją

Sekcja z edukacją w twoim życiorysie może wyglądać następująco:

POPRAWNIE

Licencjat z nauk behawioralnych

Uniwersytet Warszawski

2013-2016

Certyfikat z zakresu rozwoju dziecka

Studia podyplomowe, Uniwersytet Warszawski

2013

 Certyfikat asystenta medycznego

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2012

 Stopień naukowy w zakresie wczesnej edukacji i nauczania

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2010-2012

Świadectwo maturalne

Szkoła Średnia nr. 5 w Toruniu

2010

Niepoprawnie

Licencjat z nauk behawioralnych

Certyfikat z zakresu rozwoju dziecka

Certyfikat asystenta medycznego 

Stopień naukowy w zakresie wczesnej edukacji i nauczania

Świadectwo maturalne

Pamiętaj: Zawrzyj daty, nazwę miejscowości i tytuł dyplomu lub certyfikatu, który otrzymałeś. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i mogą być sprawdzone przez twojego potencjalnego pracodawcę.

Przedstaw swoje najlepsze umiejętności w życiorysie opiekuna społecznego

 Opiekun społeczny ma trudną, ale satysfakcjonującą pracę. Większość stanowisk dotyczących zarządzania przypadkiem wymaga umiejętności świadczenia usług doradczych lub innych odpowiednich usług na rzecz:

 • Pacjentów ze śmiertelnymi chorobami
 • Pacjentów z chorobami psychicznymi
 • Osób niepełnosprawnych
 • Ofiar przemocy
 • Dzieci w wieku szkolnym
 • Rodzin i dzieci
 • Opiekunów zastępczych i dzieci w rodzinach zastępczych
 • Osób z uzależnieniami
 • Osób starszych
 • Osób z problemami finansowymi

To trudna praca, ponieważ musisz być cierpliwy. Musisz wiedzieć, jak zachować poufność. Musisz być zdeterminowany, aby poświęcić się sprawie, dopóki nie zostanie ona w pełni rozwiązana, bez względu na to, jak bardzo jest stresująca. Cały czas będziesz pod presją.

Jednocześnie, pracując w branży usług społecznych, musisz mieć świetne umiejętności komunikacyjne. Będziesz rozmawiać z przedstawicielami, agencjami partnerskimi, organami ścigania i nie tylko.

Bycie opiekunem społecznym jest również satysfakcjonujące. Chociaż ta praca może czasami być nużąca, będziesz odczuwać ulgę i satysfakcję ze wszystkich udanych programów leczenia i każdego przypadku, w którym komuś pomogłeś.

Przykłady życiorysu opiekuna społecznego zawierają zarówno miękkie, jak i twarde umiejętności.

Twarde umiejętności są mierzalne i można się ich nauczyć lub zdobyć podczas treningu. Obejmują one umiejętność obsługi komputera, umiejętności matematyczne, wiedzę finansową, umiejętności komunikacyjne, języki w mowie i piśmie i inne.

Twoje umiejętności miękkie pokazują, jakim jesteś człowiekiem i czy będziesz dobrym opiekunem społecznym. Mogą obejmować umiejętności takie jak: empatia wobec klientów, umiejętność pracy pod presją, spokojne reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz umiejętność radzenia sobie w stresującym otoczeniu. W tej sekcji możesz również zawrzeć cele, jakie chcesz osiągnąć w pracy.

Możesz spisać swoje umiejętności twarde i miękkie osobno lub możesz je połączyć w jednej sekcji. Możesz przedstawić je w sposób ogólny lub być bardziej szczegółowy. Zawsze powinny one odpowiadać stanowisku, o które się ubiegasz. Oto przykład:

 • Interaktywny system zarządzania bazą danych
 • Narzędzie do śledzenia klienta dla pracowników socjalnych
 • Zarządzanie finansami
 • Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zaawansowana wiedza z zakresu rozwoju dziecka
 • Podstawowa wiedza z zakresu nauk o zdrowiu i terminologii medycznej
 • Prowadzenie dokładnych i kompletnych zapisów oraz notatek ze sprawy
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Maksymalizacja dostępnych zasobów społeczności
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność pracy pod presją nawet w stresujących środowiskach
 • Empatia i umiejętność komunikacji z klientami w każdym wieku
 • Umiejętność utrzymywania efektywnych relacji z klientami i współpracownikami

Dodatkowe porady na temat tworzenia idealnego życiorysu opiekuna społecznego

Jako pracownik prowadzący sprawę będziesz wspierać członków rodzin i osoby, które są w trudnej sytuacji. Powinieneś być w stanie pomagać klientom i angażować się w interwencję kryzysową, zachowując jednocześnie spokój i obiektywizm.

W związku z tym idealny życiorys opiekuna społecznego musi wyglądać profesjonalnie i być zorganizowany. Powinien być również szczegółowy i rzeczowy, ponieważ musisz zaprezentować swoją wiarygodność menedżerom ds. rekrutacji, którzy będą rozpatrywać twoje podanie.

Przygotowując swój życiorys, pamiętaj o poniższych radach:

 • Twój życiorys powinien być dobrze napisany i nie zawierać żadnych błędów. Dzięki temu zademonstrujesz dobry poziom umiejętności komunikacji pisemnej oraz to, że zwracasz szczególną uwagę na szczegóły.
 • Najważniejszym zadaniem opiekuna społecznego jest wspieranie ludzi, którzy są w ciężkiej sytuacji. Uwzględnij swoje doświadczenia i osiągnięcia, kiedy byłeś w stanie pomóc zaspokoić potrzeby klientów.
 • Podkreśl swoje zdolności niezależnie od tego, czy są one na zaawansowanym, czy też podstawowym poziomie. Upewnij się, że te umiejętności odpowiadają opisowi stanowiska. 
 • Poszukaj pomysłów na efektywny list motywacyjny, który możesz dołączyć do życiorysu. List motywacyjny to standardowy dodatek do profesjonalnego CV.
 • Jeżeli władasz więcej niż jednym językiem, upewnij się, że podkreśliłeś to w swoim życiorysie. Istnieje duże zapotrzebowanie na wielojęzycznych opiekunów społecznych. 
 • Użyj narzędzia do budowania CV, aby nie ominąć żadnego istotnego szczegółu.
 • Użycie adekwatnych słów kluczowych w twoim życiorysie sprawi, że twoje poszukiwania pracy będą bardziej efektywne. Rekruterzy w łatwy sposób zauważą twój życiorys, jeżeli zawiera on słowa kluczowe.

Sprawdź nasze szablony życiorysów, aby użyć takiego szablonu, który najlepiej spełnia twoje oczekiwania i pasuje do twojej osobowości i doświadczania.

Najważniejsze punkty

Mówiąc szczerze, istnieje wielu kandydatów na stanowiska opiekunów społecznych. Będziesz musiał napisać naprawdę imponujący i profesjonalny życiorys, aby twoje podanie zostało zauważone przez menedżerów ds. zatrudnienia.

 • Przedstaw swoje dane osobowe w przejrzysty sposób i zadbaj o to, aby wszystkie informacje w życiorysie były aktualne.
 • Podkreśl swoje doświadczenie, osiągnięcia i zdolności poprzez profesjonalne podsumowanie.
 • Sekcja z celami zawodowymi to dobra alternatywa dla profesjonalnego podsumowania w szczególności, jeżeli jeszcze nie masz dużego doświadczenia zawodowego.
 • Wymień swoje poprzednie doświadczenie zawodowe, które odpowiada opisowi pracy lub stanowisku, o które się ubiegasz.
 • Sekcja z wykształceniem jest również ważna, ponieważ niektóre stanowiska wymagają od kandydatów wyższego wykształcenia lub specjalnych certyfikatów.
 • Zawrzyj zarówno twarde, jak i miękkie umiejętności w swoim życiorysie. Twoje twarde umiejętności pokażą rekruterom, co potrafisz, natomiast miękkie zaprezentują im, dlaczego jesteś idealną osobą do tej pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy opiekunowie społeczni powinni wspomnieć o projektach w życiorysie?

Przy poszukiwaniu pracy w branży usług socjalnych duże znaczenie ma wykształcenie i doświadczenie. Dlatego wszystkie projekty związane z opisem pracy i stanowiskiem, o które się ubiegasz, mogą pomóc zwiększyć twoje szanse na zatrudnienie. Musisz jednak również pamiętać, jak ważna jest poufność. Jeśli w swoim CV będziesz uwzględniać wcześniejsze projekty, nie dodawaj żadnych danych osobowych swoich podopiecznych.

Jak długi powinien być życiorys opiekuna społecznego?

Idealny jest jednostronicowy życiorys. Jeśli jednak masz duże doświadczenie zawodowe, więcej niż jedna strona powinna wystarczyć. Upewnij się, że wszystko, co dodajesz do swojego życiorysu, ma związek z pracą. Przygotuj też list motywacyjny.

Pamiętaj, że nie musisz wymieniać wszystkich swoich projektów. Możesz po prostu wymienić firmy, z którymi pracowałeś, i obowiązki, które pełniłeś.

Czego menedżerowie ds. zatrudnienia szukają w życiorysie opiekuna społecznego?

Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, podkreśl swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie odpowiadające opisowi stanowiska. Znajdź sposób, aby pokazać swoją osobowość, personalizując swój życiorys. Uwzględnij odpowiednie umiejętności, które pokażą im, że jesteś odpowiednią osobą do danej pracy.