Polityka prywatności

Great Ponton Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem irlandzkim i zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek Irlandii (the Trade and Companies Registry of Ireland ) pod numerem 644795, z siedzibą przy 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irlandia (określana w tym dokumencie jako “Resumedone” lub „my”).

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być w uzasadniony sposób wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej. Oprócz niniejszych zasad dotyczących plików cookie należy również zapoznać się z naszymi Warunkami i zasadami dotyczącymi plików cookie. Te dokumenty pokazują, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Państwa danych osobowych. Zdefiniowane terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają to samo znaczenie, które jest nadane im w naszym Regulaminie

1. Jak gromadzimy Twoje dane osobowe

Jako platforma z dostępem do bazy danych otrzymujemy Twoje dane osobowe w ramach świadczenia naszych usług. Niektóre dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, obejmują:

Dane osobowe, które nam przekazujesz to:

 • Rejestracja. Gromadzimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu utworzenia konta użytkownika i rejestracji w usługach, które świadczymy w naszym serwisie
 • Twoja strefa klienta. Dostępnych jest wiele opcji dotyczących informacji w Twoim profilu i na koncie oraz informacji, które podajesz w kreatorze dokumentów. Możesz przekazać nam dodatkowe dane osobowe podczas przeglądania i interakcji z naszymi funkcjami i opcjami, w tym publikowania swojego życiorysu, tworzenia profilu kariery, historii edukacji, listów motywacyjnych lub przekazywania innych informacji.
 • Informacje techniczne. Przechowujemy wszelką korespondencję między Tobą a nami, w tym informacje, które przesyłasz, gdy zgłaszasz problem techniczny dotyczy naszej witryny lub naszych usług.
 • Wszystkie inne infomacje, które możesz nam wysłać.
 • Informacje, które automatycznie gromadzimy ze źródła zewnętrznego, w tym informacje techniczne. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, gromadzimy informacje o urządzeniach, z których korzystasz i sieciach, z którymi jesteś połączony. Te informacje techniczne obejmują adres IP, dane logowania, przepustowość serwisów, czas użytkowania, typ i wersję przeglądarki, typy i wersje dodatków do przeglądarki, wtyczki, system operacyjny, informacje o Twojej wizycie, w tym błędy przesyłania/pobierania oraz odwiedzone strony. Zbieramy te informacje za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie (patrz nasze warunki dotyczące plików cookie).

2. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak istnieje Twoje konto w naszym serwisie. Jeśli usuniesz swoje konto, Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone lub zablokowane, zachowamy Twoje dane osobowe przez okres dwóch lat, aby zapobiec naruszeniu warunków korzystania z naszej witryny.

Dodatkowo możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dodatkowy okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

3. W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do świadczenia, wspierania i rozszerzania naszych usług, w tym do:

 • świadczenia naszych usług lub usług między Tobą lub nami a naszymi zewnętrznymi dostawcami usług (na przykład przetwarzanie płatności), aby zapewnić Ci wymagane usługi;
 • umożliwienia dostosowania twojego konta, spersonalizowanych dokumentów, profilu i strefy klienta;
 • przesyłania informacji związanych z naszymi usługami (na przykład potwierdzenie rejestracji) pocztą elektroniczną i/lub za pomocą innych środków komunikacji;
 • nadania ci dostępu do naszego zespołu wsparcia, abyś mógł się z nami komunikować;
 • utrzymywania bezpieczeństwa naszej strony internetowej;
 • informowania Cię o zmianach w naszych usługach;
 • zarządzania naszą stroną internetową, w tym w celu rozwiązywania problemów, uzyskiwania dostępu, analizy danych, testowania, badań, dochodzeń i analiz;
 • ulepszania naszej strony internetowej, w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w możliwie najefektywniejszy sposób; oraz
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, w tym nakazów i innych wymogów prawnych lub regulacyjnych.

4. JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Współpracujemy z podmiotami trzecimi, którzy są odbiorcami Twoich danych osobowych. Są nimi nasi podwykonawcy, którzy są dostawcami usług technicznych (np. w zakresie przetwarzania płatności, systemów zarządzania i transmisji danych oraz treści, dostawcy wyszukiwarek itp.) lub nasi analitycy danych.

Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w następujących sytuacjach:

 • gdy jest to konieczne do świadczenia naszych usług (na przykład przekazanie danych osobowych naszym podmiotom przetwarzającym płatności lub dostawcom usług technicznych);
 • aby umożliwić nam ulepszenie i optymalizację twojej witryny za pomocą analiz i wyszukiwarek;
 • aby umożliwić nam świadczenie usługi zamieszczania ofert pracy na stronach internetowych osób trzecich;
 • kiedy wymaga tego prawo lub gdy wierzymy, że ujawnienie danych jest uzasadnione, aby odpowiedzieć na roszczenie przeciwko nam, odnieść się do postępowania sądowego, w ramach dochodzenia lub w celu ochrony własności lub bezpieczeństwa osobistego Resumedone lub podmiotów stowarzyszonych oraz użytkowników.

5. PODSTAWY PRAWNE NASZYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH

Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane, które posiadamy w sposób opisany poniżej:

 • gdy jest to konieczne do świadczenia usług na naszej stronie internetowej lub spełniania zasad regulaminu;
 • za Twoja zgodą, którą możesz w każdej chwili odwołać zamykając konto;
 • gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • gdy jest to konieczne do służenia naszym interesom, w tym naszym interesom w dostarczaniu spersonalizowanych i skutecznych usług naszym użytkownikom, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolność byłyby naruszone.

6. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich integralności i ochrony. W szczególności przekazujemy Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do krajów, wobec których Komisja Europejska nie podjęła decyzji o „odpowiedniej ochronie”, takich jak Stany Zjednoczone. W takich przypadkach zapewniamy, że przekazanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewniamy odpowiedni poziom ochrony prywatności i zachowanie podstawowych praw osób fizycznych (w tym poprzez standardowe klauzule Komisji Europejskiej).

7. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, korzystając z naszych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które obejmują zabezpieczenie i zniszczenie Twoich danych osobowych, a także dostęp do nich.

8. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Oprócz praw przyznanych Ci na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i w sytuacji, kiedy obowiązujące prawo lub przepisy zezwalają lub od nas tego wymagają, na żądanie przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych i poprawimy wszelkie zidentyfikowane przez Ciebie błędy. Masz również prawo do otrzymania i/lub przekazania przez nas Twoich danych osobowych innemu administratorowi. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ograniczenia takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zachęcamy do przesyłania wszelkich wątpliwości, pytań lub komentarzy na temat niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na adres e-mail contact@resumedone.io.

9. Aktualizacje.

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w czerwcu 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, aby wypełnić zmieniające się wymagania prawne lub nasze zasady przetwarzania danych. Każda z tych zmian zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.